Chính sách Bảo mật của Món Ngon Nghệ An

Món Ngon Nghệ An cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và duy trì sự riêng tư khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Chính sách Bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi khuyến nghị bạn đọc kỹ chính sách này để hiểu rõ cách chúng tôi hoạt động và bảo vệ thông tin của bạn.

  1. Thu thập thông tin cá nhân:

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký tài khoản, đăng ký nhận bản tin, hoặc tham gia cộng đồng của chúng tôi. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm tên, địa chỉ email và thông tin về sở thích cá nhân của bạn. Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn.

  1. Sử dụng thông tin cá nhân:

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp các dịch vụ, nội dung và thông tin liên quan đến Món Ngon Nghệ An. Thông tin cá nhân cũng có thể được sử dụng để liên hệ và tương tác với bạn, như gửi thông báo, phản hồi câu hỏi hoặc cung cấp hỗ trợ.

  1. Bảo vệ thông tin cá nhân:

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi mất mát, lạm dụng, truy cập trái phép hoặc tiết lộ. Chúng tôi sử dụng các công nghệ và quy trình bảo mật tiên tiến để đảm bảo tính bảo mật của thông tin cá nhân.

  1. Sử dụng cookie:

Trang web của chúng tôi có thể sử dụng cookie để tăng trải nghiệm của bạn. Cookie là các tệp nhỏ được lưu trữ trên trình duyệt của bạn để nhận dạng và ghi nhớ thông tin cá nhân của bạn. Bạn có thể tùy chỉnh cài đặt cookie trên trình duyệt của mình, nhưng việc từ chối cookie có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng hiệu quả của trang web.

  1. Liên kết đến trang web bên thứ ba:

Món Ngon Nghệ An có thể chứa liên kết đến các trang web bên thứ ba như đối tác, nhà cung cấp dịch vụ hoặc nguồn thông tin bổ sung. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung và chính sách bảo mật của những trang web này. Chúng tôi khuyến nghị bạn kiểm tra chính sách bảo mật của mỗi trang web bên thứ ba trước khi cung cấp thông tin cá nhân.

  1. Thay đổi chính sách bảo mật:

Chúng tôi có quyền thay đổi Chính sách Bảo mật này theo ý chúng tôi và sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi quan trọng. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi thông báo về các thay đổi này có nghĩa là bạn chấp nhận Chính sách Bảo mật mới.

  1. Liên hệ:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, ý kiến hoặc yêu cầu liên quan đến Chính sách Bảo mật hoặc việc xử lý thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web.

Chính sách Bảo mật của Món Ngon Nghệ An đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ và sử dụng một cách an toàn và riêng tư. Chúng tôi cam kết duy trì mức độ bảo mật cao nhất và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân.